Jak zapewne już wiecie na nowo ruszamy z akcją letnią. Obozy się jednak odbędą!

 

Prosimy osoby, które dokonywały rezerwacji, o potwierdzenie drogą mailową udziału dziecka w obozie oraz wpłatę zadatku lub dopłatę oraz przesłanie karty kwalifikacyjnej ( o ile nie została przesłana wcześniej). Niezdecydowanych serdecznie zapraszamy. Zrobimy wszystko aby obóz był bezpieczny ale jednocześnie mimo reżimu sanitarnego pełen niezapomnianych wrażeń.

W związku z pandemią i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego musimy wprowadzić następujące zmiany:

1. Ograniczamy ilość osób na turnusie.

2. Wprowadzamy zakaz odwiedzin w trakcie trwania turnusu.

3. Rodzice są zobowiązani wypełnić dodatkowe oświadczenie na temat zdrowia dziecka (wkrótce będzie na stronie).

4. Wprowadzamy niewielkie zmiany w programie (wkrótce uaktualnienie).

5. Rodzice muszą wyposażyć dziecko w maseczki ochronne.

6. Wprowadzamy tzw. szybką ścieżkę przy przyjęciu dziecka na obóz (wpłata wyłącznie przelewem, rodzic przekazuje dziecko wychowawcy lub kierownikowi obozu, nie wchodzi na teren ośrodka).

7. W przypadku braku dokumentacji (karta kwalifikacyjna, skan książeczki zdrowia, oświadczenie) w dniu rozpoczęcia turnusu, dziecko nie będzie przyjęte na obóz.

8. Osoba przywożąca dziecko na obóz musi być zdrowa, bez objawów chorobowych, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

9. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

Karta – Oświadczenie Rodzica/Opiekuna o stanie zdrowia dziecka – zapisz na dysk

Zapraszamy wszystkich jeźdźców i adeptów jeździectwa. Czekają na was nasze konie: Entuzjazm, Ekspert, Birma, Boston, Kaszmirka i wszystkie pozostałe. Czekamy także my z nadzieją, że 'Stara Cegielnia” znów wypełni się gwarem i wspólnie będziemy mogli podziwiać piękno Beskidu Niskiego.

@
Menu

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner